BIP

Instytut działa na podstawie

 • Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).
 • Innych przepisów odnoszących się do instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Statutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Najważniejsze przepisy obowiązujące w Instytucie

 • Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 27.09.2023 r. 

Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • Regulamin Organizacyjny Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 20.09.2023 r.,
 • Regulamin Wynagradzania,
 • Regulaminy Pracy,
 • Regulamin Rady Instytutu Sieci,
 • Zarządzenia Dyrektora,
 • Decyzje Dyrektora.

Dane identyfikacyjne

 • Instytut ma osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy i uzyskał w rejestrze przedsiębiorstw numer: KRS 0000856159.
 • Instytut ma w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 000044569.
 • Instytut ma numer identyfikacji podatkowej: NIP 879-017-06-91.