BIP

Biblioteka Naukowo-Techniczna

Biblioteka zlokalizowana jest na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu, natomiast część jej zbiorów jest dostępna w pozostałych lokalizacjach Instytutu w Gliwicach i Piastowie.
Zbiory obejmują wydawnictwa zwarte (książki, materiały konferencyjne), ciągłe (czasopisma n-t krajowe i zagraniczne) oraz zbiory specjalne (informatory, katalogi, prace naukowo-badawcze, normy).
Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów, to: tworzywa polimerowe, guma, farby i lakiery, budowa maszyn, elektrotechnika, ochrona przed korozją, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika, mikrobiologia, matematyka, biologia, fizyka, chemia, chemia analityczna, chemia przemysłowa.
Biblioteka posiada następujące katalogi:

  • katalog alfabetyczny książek,
  • katalog alfabetyczny czasopism,
  • katalog systematyczny książek (wg UKD).

Dane zawarte w ww. katalogach i bazach są udostępniane na miejscu w Bibliotece Instytutu.

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe znajduje się na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu.
W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:

  • Materiały kat. „A” - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Państwowego w Toruniu. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych i historycznych.
  • Materiały kat. „B” - oznaczone jako „BE50”, są aktami osobowymi pracowników Instytutu oraz aktami przejętymi z Instytutu Barwników i Produktów Organicznych oraz z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych. Akta te muszą być przechowywane przez 50 lat. Po ich upływie przeprowadzana jest ekspertyza archiwalna decydująca o tym, które z nich będą przechowywane wieczyście, a które zostaną przekazane do zniszczenia.
    W archiwum znajdują się również akta z zakresu prac merytorycznych komórek organizacyjnych o krótszym okresie przechowywania, np. kat. „B5” oraz „B10”, co oznacza, że są one niszczone odpowiednio po pięciu lub dziesięciu latach, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Toruniu.
    Dokumenty i akta osobowe wydawane są z Archiwum Zakładowego wyłącznie na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.