BIP
Marlena Maslanka 2 410x410 1

 dr Marlena Maślanka
Dyrektor Instytutu

Marlena Maslanka 2 410x410 1

dr inż. Tomasz Żuk
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Marlena Maslanka 2 410x410 1

dr inż. Mariola Bodzek – Kochel
Dyrektor Centrum Farb i Tworzyw

Marlena Maslanka 2 410x410 1

dr inż. Monika Malesa
Dyrektor Centrum Elastomerów i Gumy

Marlena Maslanka 2 410x410 1

mgr Anetta Machalewska
Główna Księgowa