BIP

Organami Instytutu są:

  • Dyrektor
  • Rada Instytutu Sieci