BIP

Skład Rady Instytutu Sieci:

dr hab. inż. Ludomir Hexel, BH Industries Projekt Sp. z o.o., Warszawa, Polska
mgr Małgorzata Maciejewska, FASER S.A., Tarnowskie Góry, Polska
mgr inż. Christodoulos Menikeas, Frinics Chemicals Ltd, Nicosia, Cypr
dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
mgr inż. Jerzy Klimczak, SITPChem, Warszawa, Polska
dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
Alena Šimurdová, Azurr-Technology, s.r.o., Dolní Bečva, Czechy
dr inż. Tomasz Żuk, Łukasiewicz - IMPiB, Toruń, Polska

Prezydium Rady Instytutu Sieci:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Zastępca Przewodniczącego: mgr inż. Jerzy Klimczak, SITPChem, Warszawa
Sekretarz: dr inż. Tomasz Żuk, Łukasiewicz - IMPiB, Toruń