BIP

Skład członków Rady Instytutu Sieci

Wykaz członków Rady Instytutu Sieci (w porządku alfabetycznym):

mgr Marek Adamiuk - Polimer Composites Technology Sp. z o.o., Solec Kujawski
prof. dr hab. inż. Janusz Datta - Politechnika Gdańska, Gdańsk
mgr inż. Jerzy Klimczak - SITPChem, Warszawa
dr hab. n.t. Rafał Malinowski - Łukasiewicz - IMPiB, Toruń
mgr inż. Jarosław Markowski - Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o. o., Toruń
dr Aneta Raszkowska-Kaczor - Łukasiewicz - IMPiB, Toruń
dr hab. Piotr Rytlewski, prof. UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
dr inż. Tomasz Stawiński - MESKO S.A., Skarżysko-Kamienna
dr inż. Tomasz Żuk - Łukasiewicz - IMPiB, Toruń

Prezydium Rady Instytutu Sieci:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Datta - Politechnika Gdańska, Gdańsk
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. n.t. Rafał Malinowski - Łukasiewicz - IMPiB, Toruń
Sekretarz: dr inż. Tomasz Żuk - Łukasiewicz - IMPiB, Toruń