BIP

 pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2022/BZP 00059311/01 NA.2510.1.2021

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/550129