BIP

Gliwice, 28.01.2016 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ


Aparat do badania twardości powłok metodą tłumienia wahadła wg PN EN ISO 1522 w ramach realizowanego projektu pn. „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

1) Określenie Zamawiającego:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

2) Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do badania twardości powłok metodą tłumienia wahadła powinien być zgodny
z PN EN ISO 1522.
Aparat powinien być wyposażony w:
- wahadło pomiarowe wg Koeniga wraz ze świadectwem Wytwórcy,
- wahadło pomiarowe wg Persoza wraz ze świadectwem Wytwórcy,
- moduł pomiarowy ze sterownikiem,
- płytkę kalibracyjną.

3) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena – 100%

4) Miejsce i termin składania ofert:
 pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Termin: do 03.02.2016 r. do godziny 12.00

5) Prawidłowa oferta powinna zawierać:
 nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,
 numer i datę wystawienia oferty,
 oferowaną cenę brutto i netto,
 termin ważności oferty – co najmniej 14 dni,
 okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest:

EWA LANGER
– nr tel. 32 231 90 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.
W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.