BIP

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej w dniu 25.11.2015 r. zawarto umowę z firmą:

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań.
Wartość zawartej umowy brutto: 199 925,74 zł