BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP PRZEZ INSTYTUTU IMPIB FORM WTRYSKOWYCH

Działając w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 euro

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW

ODDZIAŁ PRZETWÓRSTWA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH W TORUNIU

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAKUP , DOSTAWĘ  I  MONTAŻ  2 FORM WTRYSKOWYCH W OPARCIU O SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ STANOWIĄCA ZAŁACZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA.

Planowany termin dostawy form – do  22.12.2015 r.

Oferty należy składać do dnia 15.10.2015r. do godziny 15.00 do sekretariatu Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Toruniu ul. M.Skłodowskiej –Curie 55,  87-100 Toruń faksem: pod numer 56 650 03 33 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

- pełną nazwę oferenta i NIP,

- dane adresowe,

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące

-cenę netto i brutto

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji, podpis powinien być czytelny i opatrzony imiennymi pieczątkami

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest:

Sławomir Miszewski. – nr tel. 56 659 84 22 w 159 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg procedur obowiązujących w Instytucie.

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.

W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.

Specyfikacja techniczna