BIP

 na wykonanie prac adaptacyjnych na VIII i IX piętrze wieżowca przy ul. Szosa Chełmińskiej 30 dla potrzeb najemcy  - Państwowej Inspekcji Pracy.

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 55 zleci wykonanie prac remontowych na VIII i IX piętrze wieżowca przy ul. Szosa Chełmińskiej 30. W zakres prac wchodzi m.in. wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładzin podłogowych na panele, wykonanie gładzi,  malowanie ścian i sufitów, remont łazienek. Zakres prac  zgodnie z załączonym wzorem umowy  z uwzględnieniem przedmiaru robót i specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien uwzględnić także uwagi i wytyczne Zamawiającego i Najemcy po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Preferowany termin wykonania prac: do 20.03.2015 r.

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

Termin płatności: min. 21 dni po odbiorze potwierdzonym protokołem powykonawczym, na podstawie faktury.

Oferty pisemne prosimy składać do 11.02.2015 roku godz. 10.00 na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń lub w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Prace adaptacyjne PIP”.

Oferta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta, a w szczególności nazwę, adres, e-mail, telefon kontaktowy.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

- cenę ryczałtową,

- termin realizacji,

- termin gwarancji,

- kosztorys.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do wezwania Oferentów do złożenia referencji dotyczących wykonania podobnych prac, w szczególności prac remontowych prowadzonych w budynkach użyteczności publicznej, pod rygorem pominięcia złożonej oferty,

- do pominięcia ofert zawierających rażąco niską cenę,

- do pominięcia ofert nie zawierających informacji wymaganych przez zamawiającego,

- do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający przy ocenie ofert w szczególności kierował się będzie oferowaną ceną, terminem realizacji oraz terminem gwarancji.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Monika Korzeniewska,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (56) 650-03-33 wew. 125

W załączeniu Zamawiający udostępnia:

Wzór umowy

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Wizualizacja łazienek