BIP

Toruń, dn. 06.02.2015r.

Pismo

Dotyczące: Zaproszenia do składania ofert z dnia 29.01.2015r. na wykonanie prac adaptacyjnych na VIII i IX piętrze wieżowca przy ul. Szosa Chełmińskiej 30 dla potrzeb najemcy  - Państwowej Inspekcji Pracy

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu informuje o rezygnacji z udzielenia zamówienia na podstawie zaproszenia do składania ofert z dnia 29.01.2015r.

Jednocześnie dziękujemy za złożenie ofert.