BIP

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników informuję, że do zaproszenia do składania ofert z dnia 29.01.2015 roku wpłynęło zapytania, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi

Zapytania:

  1. Chcielibyśmy otrzymać więcej informacji na temat instalacji elektrycznych zawartych w przedmiarze robót w pozycjach 17, 54, 84 i 123 do wyceny
    czy pozostawić miejsca zerowe w tych pozycjach do czasu gdy Najemca nie wybierze sobie rozkładu ścian i instalacji lub czy macie Państwo już gotowe projekty
    na w/w instalacje?

Odpowiedź:

Ad. 1. Opis wymaganych instalacji elektrycznych znajduje się w załączonym Wzorze umowy w §1 ust 1. Dodatkowo Zamawiający udostępnia szkic pięter z zaznaczonymi dodatkowymi kontaktami.

W razie potrzeby jest możliwość wizji lokalnej na wieżowcu, po wcześniejszym umówieniu.

Szkic pięter