BIP

Zapytanie ofertowe „Dostawa komory do badań środowiskowych w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności”

pdfZapytanie ofertowe

pdfZałącznik nr 1 Regulamin udzielania zamówień publikowanych na stronie

wordZałącznik nr 2 Formularz ofertowy

wordZałącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – Tabela zgodności

pdfZałącznik nr 4 Wzór umowy sprzedaży