Przewodnicząca Kolegium Dyrektorów

  • dr Marlena Maślanka – Dyrektor Instytutu IMPiB w Toruniu

Członkowie Kolegium Dyrektorów

  • dr inż. Krzysztof Bajer – p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych,
    Dyrektor Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu
  • mgr inż. Urszula Ostaszewska – Dyrektor Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
  • dr inż. Mariola Bodzek-Kochel – Dyrektor Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach
  • mgr Anetta Machalewska – Główna Księgowa Instytutu IMPiB

Sekretarz Kolegium Dyrektorów

  • mgr inż. Dariusz Łubkowski