Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Specjalista - technolog

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista - technolog w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana Pani Ewa Osuchowska z Pruszkowa.

 Uzasadnienie: Pani Ewa Osuchowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.