Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Specjalista technik - chemik

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista technik - chemik w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie: Kandydaci nie spełniali wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.