Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 5 czerwca 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Główny specjalista – koordynator zakładu nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata .

Uzasadnienie

Kandydaci, którzy aplikowali na stanowisko Główny specjalista – koordynator zakładu nie spełniali wymogów formalnych ogłoszenia.